0
0 ₫
 x 

Giỏ hàng trống

Hút mùi

Results 1 - 23 of 23

Máy hút mùi

may-hut-mui-bauer-BC-60E-CLASSIC
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    800m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 60E CLASSIC

5.096.000 ₫
9.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    800m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EB

5.616.000 ₫
10.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    1000m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EC

3.536.000 ₫
6.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
1000m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ed
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    900m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70ED

5.460.000 ₫
10.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
900m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-ee
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    800m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EE

4.940.000 ₫
9.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ef
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    860m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EF

8.788.000 ₫
16.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
860m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-en
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    800m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EN

6.500.000 ₫
12.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-90e-classic
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    800m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90E CLASSIC

5.460.000 ₫
10.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    800m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EB

5.616.000 ₫
10.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    1000m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EC

3.536.000 ₫
6.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
1000m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ed
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    900m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90ED

5.460.000 ₫
10.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
900m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-ee
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    800m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EE

4.940.000 ₫
9.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ef
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    860m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EF

8.788.000 ₫
16.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
860m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-90efn
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    800m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EFN

9.672.000 ₫
18.600.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-90em
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    800m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EM

6.656.000 ₫
12.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-en
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    800m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EN

6.500.000 ₫
12.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-90es
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    1000m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90ES

9.828.000 ₫
18.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
1000m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-klass-moon-cao-cap
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    850m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC KLASS MOON

18.668.000 ₫
35.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
850m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-BC-KREATIVE-HOLES
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    850m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC KREATIVE HOLES

20.696.000 ₫
39.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
850m3/h
Quantity
may_hut_mui_ong_khoi_bauer_bc_ramika
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 48dB
    850m3/h
    Quantity

Máy hút mùi Bauer BC RAMIKA

18.980.000 ₫
36.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
850m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bis-80t
  • Bảo hành
    2 năm
    NK
    Phím cảm ứng
    Inox
    ~ 48dB
    860m3/h
    Quantity

Máy hút mùi độc lập Bauer BIS 80T

8.060.000 ₫
15.500.000 ₫
Bảo hành
2 năm
NK
Phím cảm ứng
Inox
~ 48dB
860m3/h
Quantity
may_hut_mui_dao_bauer_bis_92
  • Bảo hành
    3 năm
    EU
    Phím cảm ứng
    Inox - Kính
    30- 52dB
    860m3/h
    Quantity

Máy hút mùi độc lập Bauer BIS 92T

8.736.000 ₫
16.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 52dB
860m3/h
Quantity
bo-san-pham-Bauer-BC-90HF-va-BE-942
  • Xuất xứ Tooltip
    Đức
    4 bếp
    3 năm
    6300W
    Schoot Ceran
    Cảm ứng
    Quantity

Bộ sản phẩm Bauer Down Draff Glass

36.816.000 ₫
70.800.000 ₫
Xuất xứ Tooltip
Đức
4 bếp
3 năm
6300W
Schoot Ceran
Cảm ứng
Quantity