0
0 ₫
 x 

Giỏ hàng trống

Hút mùi

Results 1 - 23 of 23

Máy hút mùi

may-hut-mui-bauer-bc-90es
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  1000m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90ES

13.230.000 ₫
18.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
1000m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-90em
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EM

8.960.000 ₫
12.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-90efn
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EFN

13.020.000 ₫
18.600.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-90e-classic
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90E CLASSIC

7.350.000 ₫
10.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-BC-60E-CLASSIC
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 60E CLASSIC

6.860.000 ₫
9.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-ee
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EE

6.650.000 ₫
9.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-ee
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EE

6.650.000 ₫
9.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-en
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EN

8.750.000 ₫
12.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-en
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EN

8.750.000 ₫
12.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EB

7.560.000 ₫
10.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EB

7.560.000 ₫
10.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ef
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  860m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EF

11.830.000 ₫
16.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
860m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ef
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  860m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EF

11.830.000 ₫
16.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
860m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ed
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  900m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90ED

7.350.000 ₫
10.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
900m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ed
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  900m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70ED

7.350.000 ₫
10.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
900m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  1000m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EC

4.760.000 ₫
6.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
1000m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  1000m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EC

4.760.000 ₫
6.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
1000m3/h
Quantity
may_hut_mui_dao_bauer_bis_92
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 52dB
  860m3/h
  Quantity

Máy hút mùi độc lập Bauer BIS 92T

11.760.000 ₫
16.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 52dB
860m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-BC-KREATIVE-HOLES
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  850m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC KREATIVE HOLES

20.696.000 ₫
39.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
850m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-klass-moon-cao-cap
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  850m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC KLASS MOON

25.130.000 ₫
35.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
850m3/h
Quantity
may_hut_mui_ong_khoi_bauer_bc_ramika
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  850m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC RAMIKA

25.550.000 ₫
36.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
850m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bis-80t
 • Bảo hành
  2 năm
  NK
  Phím cảm ứng
  Inox
  ~ 48dB
  860m3/h
  Quantity

Máy hút mùi độc lập Bauer BIS 80T

10.850.000 ₫
15.500.000 ₫
Bảo hành
2 năm
NK
Phím cảm ứng
Inox
~ 48dB
860m3/h
Quantity
bo-san-pham-Bauer-BC-90HF-va-BE-942
 • Xuất xứ Tooltip
  Đức
  4 bếp
  3 năm
  6300W
  Schoot Ceran
  Cảm ứng
  Quantity

Bộ sản phẩm Bauer Down Draff Glass

49.560.000 ₫
70.800.000 ₫
Xuất xứ Tooltip
Đức
4 bếp
3 năm
6300W
Schoot Ceran
Cảm ứng
Quantity

Liên hệ & Hỗ trợ

Bán hàng & Hỗ trợ:

04 353 354 89

0901 969 686 - 0926 560 560

94 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

thanhnguyen.bauer@gmail.com