0
0 ₫
 x 

Giỏ hàng trống

Hút mùi gắn tường

Results 1 - 20 of 20

Hút mùi gắn tường

may-hut-mui-bauer-BC-60E-CLASSIC
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 60E CLASSIC

5.096.000 ₫
9.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EB

5.616.000 ₫
10.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  1000m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EC

3.536.000 ₫
6.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
1000m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ed
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  900m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70ED

5.460.000 ₫
10.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
900m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-ee
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EE

4.940.000 ₫
9.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ef
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  860m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EF

8.788.000 ₫
16.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
860m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-en
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 70EN

6.500.000 ₫
12.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-90e-classic
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90E CLASSIC

5.460.000 ₫
10.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EB

5.616.000 ₫
10.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70eb
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  1000m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EC

3.536.000 ₫
6.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
1000m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ed
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  900m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90ED

5.460.000 ₫
10.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
900m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-ee
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EE

4.940.000 ₫
9.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70ef
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  860m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EF

8.788.000 ₫
16.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
860m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-90efn
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EFN

9.672.000 ₫
18.600.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-90em
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EM

6.656.000 ₫
12.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-70-90-en
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  800m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90EN

6.500.000 ₫
12.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
800m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-90es
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  1000m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC 90ES

9.828.000 ₫
18.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
1000m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-bc-klass-moon-cao-cap
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  850m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC KLASS MOON

18.668.000 ₫
35.900.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
850m3/h
Quantity
may-hut-mui-bauer-BC-KREATIVE-HOLES
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  850m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC KREATIVE HOLES

20.696.000 ₫
39.800.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
850m3/h
Quantity
may_hut_mui_ong_khoi_bauer_bc_ramika
 • Bảo hành
  3 năm
  EU
  Phím cảm ứng
  Inox - Kính
  30- 48dB
  850m3/h
  Quantity

Máy hút mùi Bauer BC RAMIKA

18.980.000 ₫
36.500.000 ₫
Bảo hành
3 năm
EU
Phím cảm ứng
Inox - Kính
30- 48dB
850m3/h
Quantity